Tai Ji Quan

Quieres practicar tai ji ?

Quieres practicar tai ji quan ? 

III Forum Internacional de Tai Ji Quan y Qi Gong , Barcelona

 Os  anuncio mi participación al III Forum Internacional  de Tai Ji  Quan y Qi Gong ,en Barcelona, los 25 y 26 de Octubre.  

Distribuir contenido